Consiliere școlară

Ce înțelegem prin consiliere școlară?

Consilierea școlară reprezintă o parte integrantă a sistemului de învățământ, care are drept scop sprijinirea elevilor în rezolvarea problemelor cu care se confruntă în viață și în activitatea cotidiană, dar și dezvoltarea și omogenizarea clasei de elevi ca grup de apartenență. Acest tip de consiliere are în vedere triada famile-copil-școală, deoarece se dorește derularea unui proces de învățare eficient și o dezvoltare optimă a personalității copilului.

Consilierea școlară are un rol proactiv și un rol de prevenție.

În cadrul consilierii școlare se aplică  metode și tehnici de formare și educare a unor deprinderi și atitudini ce contribuie la învățarea eficientă (organizarea eficientă a timpului, evaluarea profilului cognitiv, afectiv si de personalitate al clientului ).

Tehnica stingerii comportamentelor nedorite poate fi utilizată cu succes atunci când se dorește diminuarea și înlăturarea comportamentelor și atitudinilor negative.

O altă tehnică des folosită în cadrul procesului de consiliere școlară este tehnica modelării. Aceasta presupune asimilarea unor modele comportamentale de natura pozitivă, prin intermediul imitării altor personae care fac parte din viața copilului, precum învățătoarea sau părinții.

Tehnica asertivă se referă la formarea și dezvoltarea capacității copilului  de a face față diverselor situații de viață, reușind să își exprime punctele de vedere.

Care sunt benificiile  consilierii şcolare?

  • depistarea stilului propriu de învățare;
  • dezvoltarea abilităților de comunicare și de interacțiune cu ceilalți;
  • evaluarea limitelor și potențialului;
  • dezvoltarea capacităților de integrare în grupuri diverse (familie, grup școlar, grup de prieteni);
  • sprijinirea dezvoltării unor competențe cu scopul de a crește succesul elevilor;
  • creșterea gradului de autonomie ;
  • creșterea nivelului stimei de sine;
  • dezvoltarea unor sentimente pozitive privitoare la educație, familie și societate;
  • Recunoașterea cauzei și efectului pe care le au acțiunile lor;
  • Asumarea responsabilității pentru faptele realizate.

 

 

Tarif : 60lei /ședința.

Durata unei ședințe este de 50 de minute.