Consiliere vocațională

Ce este consilierea vocațională?

Consilierea vocațională reprezintă  un ansamblu de acțiuni organizate, prin care elevii sunt învățați să ia decizii, să își descopere nevoile, valorile, abilitățile și motivațiile, să capete respect de sine, să își sporească încrederea în propria persoană și să reușească să facă conexiuni între ceea ce învață și utilitatea informațiilor accumulate în viața de zi cu zi.

În cadrul acestui tip de consiliere, se utilizează metode și tehnici de identificare a aptitudinilor, valorilor si intereselor profesionale, asistarea la demersurile pe care copilul le întreprinde pentru a-și asigura o evoluție pozitivă în ceea ce privește unitățile școlare care corespund necesităților sale educaționale și a cursurilor pe care ar fi de dorit să le urmeze.

Consiliere vocațională – beneficii

  • Identificarea aptitudinilor, valorilor și intereselor profesionale;
  • Formarea capacitații de luare a deciziilor în ceea ce priveste cariera și a unor deprinderi necesare integrării pe piața muncii;
  • Dezvoltarea abilităților sociale;
  • Identificarea punctelor forte și a punctelor slabe;
  • Dezvoltarea capacității de adaptare la diverse situații neprevăzute care intervin în viața cotidiană;
  • Sporirea încrederii în propria persoană;
  • Îndepărtarea comportamentelor autodistructive;
  • Descoperirea discrepanței între aspirațiile copilului și posibilităților sale reale.

 

Tarif consiliere vocațională: 60lei/ședința.

Durata unei ședințe este de 50 de minute.