Engleză pentru copii

Engleză pentru copii /Ateliere de dezvoltare personală în limba engleză

 • Lets count to 20 and learn the colours!(Să numărăm până la 20 și să învățăm culorile!)

Purpose: learning to count and learning the colours in a funny way (învațarea numaratului și învățarea culorilor într-o manieră distractivă).

Methods: games, songs, poems, drowing (jocuri, cantece, poezii, desen).

 • Who I am? (Cine sunt?)

Purpose: describing my person, finding qualities (descrierea propriei persoane, găsirea calităților).

Methods: role playing, public speaking, games, poems (jocuri de rol, vorbitul în public,jocuri, poezii).

 • I want to express my feelings! (Vreau să îmi exprim sentimentele)

Purpose: expressing feelings and learning about nonverbal language (exprimarea sentimentelor și aflarea informațiilor referitoare la comunicarea nonverbală).

Methods: role playing, public speaking, games, poems, drowing (jocuri de rol, vorbitul în public, jocuri, poezii, desen).

 • What I want to become? (Ce vreau să devin?)

Purpose: learning  jobs and descovering their importance (invațarea meseriilor și descoperirea importanței acestora).

Methods: games, songs, poems, dialogue (jocuri, cantece, poezii, dialog).

 • Describing my house (Descrierea casei mele)

Purpose: learning the rooms of a house, learning things from the house (învățarea camerelor, învățarea obiectelor din casă).

Methods:games, poems, drowing, dialogues.

 • The world is amazing! (Lumea este minunată!)

Purpose: learning domestic and wild animals, flowers, seasons, landforms (învățarea animalelor domestice și sălbatice, florilor, formelor de relief).

Methods: games, songs, poems, drowing, role playing. (jocuri, cantece, poezii, desen, jocuri de rol).

 • Fruits and vegetables (Fructe și legume)

Purpose: learning fruits and vegetables (învățarea fructelor și legumelor).

Methods: poems, games, songs, drowing, crafts (poezii, jocuri, cantece, desen, abilități practice).

 • I learn to read and to speak in English! (Învăț să citesc și să vorbesc în limba engleză!)

Purpose: learning to read and to express your demands, your wishes în English (Să învețe să citească și să își exprime nevoile, dorințele în limba engleză).

Methods: games, poems, role playing, reading, dialogue (jocuri, poezii, jocuri de rol, dialog).

 • Meeting creativity (Întâlnirea cu creativitatea)

Purpose: creativity development (dezvoltarea creativității).

Methods: writing poems and stories, drowing, painting, crafts (atelier de creație, realizarea poeziilor și povestilor, desen, pictură, abilități practice).

 • I am a little actor ! (Sunt un mic actor!)

Purpose: creativity development, communication development, learning  about nonverbal communication, expressing emotions (dezvoltarea creativității, dezvoltarea comunicării, aflarea informațiilor despre comunicarea nonverbală, exprimarea emoțiilor).

Methods: role playing, dialogue, realizing short plays, games  (teatru pentru copii, jocuri de rol, dialog, realizarea unor scurte scenete, jocuri).

 • What am I doing? (Ce fac?)

Purpose: learning important activities (învățarea activităților de bază).

Methods: role playing, games, drowing, dialogue (joc de rol, jocuri, desen, dialog).

 

Tarif : 35-50lei/ședința.

Durata unei ședințe este între 60 și 90 de minute în funcție de vârsta copilului.