Terapie pentru copii cu Cerințe Educative Speciale

Ce este terapia cu copii cu cerințe educative speciale?

Terapia cu copii cu cerințe educative speciale constă în educarea copiilor cu nevoi speciale într-o manieră care se adresează caracteristicilor distincte și nevoilor speciale ale acestora. În mod ideal, procesul implică tehnici de predare planificate și monitorizate în mod sistematic, materiale didactice și echipamente adaptate, setări accesibile. Aceste intervenții sunt concepute pentru a ajuta copiii cu nevoi speciale să atingă un grad de autonomie mai ridicat și să aibă succes pe plan educațional și în comunitatea din care provin.

Din categoria copiilor cu C.E.S. (Cerinţe Educative Speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu-zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte:

  • copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi fizice);
  • copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de atenţie – ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă);
  • copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie – anorexia nervoasă, bulimia nervoasă – , supra-alimentarea);
  • copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, discalculia, dispraxia);
  • copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autist, sindromul Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului).

Primii ani de viață reprezintă, pentru copil, timpul cel mai valoros din punct de vedere al dezvoltării globale, ceea ce se întâmplă în timpul acestor ani putând afecta copilul pe viitor și, prin urmare, este important să fim atenți la semnele de întârziere în dezvoltare, pentru a obține ajutor cât mai devreme posibil. Cu cât intervenția este mai timpurie, cu atât șansele de recuperare sau diminuare a acestora cresc.

Planul de intervenție pentru un copil cu o întârziere de dezvoltare trebuie să reflecte obiectivele identificate de comun acord de către părinți si terapeuți. La baza obiectivelor de învățare trebuie să fie punctele forte ale copilului. Obiectivul principal vizează reducerea decalajului dintre ceea ce copilul este, în prezent, în stare să facă în mediul său și ceea ce el trebuie să învețe să facă, pentru a se adapta mediilor actuale și viitoare.

 

Terapie ABA în centru – 70 lei/ședință

(evaluarea psihologică a copilului la începutul programului este obligatorie si este gratuită la semnarea unui contract de minim 6 luni)

Terapie ABA la domiciliu – 85 lei/ședință

(pentru un program minim de 2 ore/zi, 5 zile/săptămâna; evaluarea psihologică a copilului la începutul programului este obligatorie si este gratuită la semnarea unui contract de minim 6 luni; centrul nostru asigură programul complet de recuperare: atât coordonarea cât și terapia).

Durata unei ședințe este de 50 de minute.