fbpx Skip to main content

Ludoterapia

“Jocul este mijlocul de maximă auto manifestare a copilului care permite exteriorizarea totalmente a emoțiilor .” – Virginia Axline

Ce este ludoterapia?

Ludoterapia  sau “terapia prin joc” este o metodă interactivă folosită la scară largă în terapia cu copii cu vârste între 3 şi 12 ani. Jocul este folosit în egală măsură pentru a evalua, diagnostica şi trata copilul care întâmpină dificultăți de adaptare sau de dezvoltare, jocul fiind o verigă extrem de importantă a dezvoltării sale şi, în multe dintre situaţii, singurul element comun dintre copil şi terapeut, singurul spaţiu în care cei doi pot păşi împreună în efortul comun de a descoperi sursele dificultății si resursele vindecării.
Copiii nu sunt îndeajuns de maturi pentru a-și gestiona emoțiile și nivelul de conștiință. Așadar, ei pot scăpa de angoase și de anxietate prin intermediul jocului. Ludoterapia reprezintă un mijloc ideal de a ajuta copiii traumatizați să își reconstruiască personalitatea și să realizeze activități într-o manieră distractivă. Jocul este esențial atât în procesul de creștere, cât și în comunicarea cu ceilalți. În cadrul acestui tip de terapie copilul se poate juca liber, nu este întrerupt și nu este nevoit să se gândească la productivitate.

Care sunt beneficiile pe care le aduce ludoterapia?

Ludoterapia poate ajuta copiii în următoarele moduri:

  • facilitează depăşirea experiențelor traumatice stresante din trecut;
  • permite exprimarea sentimentelor, trăirilor, grijilor;
  • încurajează dezvoltarea unor gânduri și idei sau sentimente noi;
  • permite dezvoltarea capacității copilului de a lua decizii corecte în diverse situații;
  • permite depășirea barierelor de comunicare;
  • încurajează modalităţi noi de gândire şi comportament etc.

Tarif: 130 lei/ședința

Durata unei ședințe este de 50 de minute